2021-12-14

ผู้จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศคืออะไร?

ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้บริการขนส่งทั่วโลกไปยังธุรกิจจัดส่งสินค้าจากประเทศจีนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและอื่นๆ