2021-05-08

ธุรกิจหลักของ huijietong คืออะไร?

การจัดส่งสินค้า, การขนส่งทางอากาศ, รถไฟ, การขนส่ง FBA, LCL, สินค้าจำนวนมาก, การขนส่งทางเรือ RO-RO, การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ, การขนส่งระหว่างประเทศที่สาม, จีน-ฮ่องกงขนส่งคลังสินค้าประกาศศุลกากรประกันทางทะเลฯลฯ...