บริการด่วนของเวียดนาม-pnw ใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางการนำเข้าของ SE Asia ที่เพิ่มขึ้น